Thể lệ cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ năm 2021

0
5071

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”;
Căn cứ Kế hoạch Liên tịch số 09/KHLT-VNĐT-CHNV, ngày 02/3/2021 giữa Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ năm 2021.
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
– Cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ năm 2021 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét đặc sắc văn hóa và sự đổi mới của đất nước nói chung và miền Đất Tổ cội nguồn dân tộc Việt Nam nói riêng.
– Thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các văn nghệ sỹ đối với đất nước, nhằm đưa văn học nghệ thuật vào đời sống hướng con người tới giá trị 
chân – thiện – mỹ.
– Qua cuộc thi nhằm phát hiện những cây bút không chuyên, những năng khiếu văn học nghệ thuật nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tác các tác phẩm là cộng tác viên 
II- NỘI DUNG:
1. Thể loại dự thi: Truyện ngắn và Thơ.
2. Nội dung tác phẩm dự thi:
Cuộc thi không hạn chế về chủ đề, các tác giả có thể sáng tác tác phẩm về quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt chú trọng vào nội dung đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phản ánh sâu sắc quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tình yêu quê hương, đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
3. Đối tượng dự thi:
Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước.

4. Thời gian tổ chức:
Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ tháng 15/3/2021 đến 31/12/2021(theo dấu bưu điện).
5. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
– Ban Tổ chức nhận bài dự thi bằng các hình thức: Nộp bản thảo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử.
+ Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ. Số nhà 160 phố Lê Quý Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngoài phong bì thư ghi rõ “Tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ năm 2021”.
+ Hòm thư điện tử: tapchivannghedatto@gmail.com
+ Điện thoại: (0210) 3816 945; 3811 984.
7. Tác phẩm dự thi:
– Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi không hạn chế về số lượng ở cả hai thể loại truyện ngắn và thơ. Tác giả sử dụng cùng một bút danh cho các tác phẩm của mình.
+ Truyện ngắn: Mỗi tác phẩm không quá 5.000 từ.
+ Thơ: Mỗi tác phẩm không quá 40 câu, không dự thi trường ca. 
– Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được sử dụng, phổ biến dưới bất kì hình thức nào. Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật, không có tranh chấp bản quyền tác giả. Nếu phát hiện vi phạm các quy định về quyền tác giả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.
– Nội dung các sáng tác đảm bảo đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Không nhận các tác phẩm sáng tác dưới dạng châm biếm, đả kích, thái độ thiếu trong sáng, không trung thực.
– Tác phẩm phải được viết bằng tiếng Việt, đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, cuối tác phẩm ghi rõ họ tên thật, bút danh, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ Email (nếu có) của tác giả. Ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm dự thi cuộc thi sáng tác truyện ngắn và thơ trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ năm 2021”. 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Dự kiến mỗi giải:
– Giải A, trị giá 7.000.000đ;
– Giải B, trị giá 5.000.000đ; 
– Giải C, trị giá 3.000.000đ; 
– Giải KK, mỗi giải trị giá 1.000.000đ.
VI. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:
– Hội đồng giám khảo gồm các nhà văn, nhà thơ, các văn nghệ sĩ có uy tín do Ban Biên tập Tạp chí văn nghệ Đất Tổ mời.
V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Thư ký được tham gia hưởng ứng cuộc thi nhưng không đưa vào cơ cấu chấm giải.
– Tác phẩm dự thi đạt chất lượng sẽ được in trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành. Trong thời gian dự thi, tác giả không được gửi tác phẩm dự thi hoặc in ấn, quảng bá, giới thiệu ở nơi khác.
– Danh sách tác giả đạt giải sẽ được công bố trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Website Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Phú Thọ, Website Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ.
– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm sai thể lệ, gửi không đúng thời gian quy định và thất lạc trong quá trình gửi tác phẩm dự thi.
– Ban Tổ chức có quyền chọn, in ấn và sử dụng tác phẩm trong quá trình diễn ra Cuộc thi, không hoàn lại tác phẩm gửi dự thi.
– Tác giả đạt giải khi đi nhận giải thưởng cần xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here